ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η Εταιρεία μας εξειδικεύεται ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ στον τομέα των Στρατολογικών θεμάτων.  Έχοντας στην κατοχή της την πλήρη οργάνωση της τεχνογνωσίας και του δικτύου αυτών παραγόντων, που επηρεάζουν την επίλυση τέτοιου είδους προβλημάτων, μπορεί και μάλιστα εγγυημένα 100%, να προβεί στην λύση σε τέτοιου είδους προβλημάτων, τα οποία αντιμετωπίζουν οι άρρενες Έλληνες πολίτες, που καλούνται να στρατευθούν. Αναλαμβάνουμε όλες τις υποθέσεις που άπτονται:

  • Αναβολών κατάταξης στο στράτευμα, λόγω υγείας, σπουδών κλπ.
  • Απαλλαγής στράτευσης, λόγω υγείας, μόνιμη κατοικίας ή εργασίας στο εξωτερικό, διπλής υπηκοότητας κλπ.
  • Εξαγοράς στρατιωτικών υποχρεώσεων.
  • Διευθέτηση των χρηματικών προστίμων των 6000 ευρώ, που έχουν επιβληθεί για ανυποταξία.
  • Διευθέτηση ποινικών κυρώσεων που έχουν επιβληθεί από ανυποταξία.
  • Στρατοδικεία.